top of page
calendula-185322_1920.jpg

Herbal Wisdom

Wanneer we leren luisteren, leren voelen en leren kijken, dan kunnen we misschien herinneren wat lang vergeten is.

201903061605041001.jpg
201903061605041002.jpg
201903061605041010.jpg

Herbal Wisdom gaat over de verbinding tussen ons mensen en de natuur. Over de verbinding met onze wortels, om de wijsheid die eeuwenlang generatie op generatie werd doorgegeven, opnieuw te ontdekken, door te leren luisteren naar wat in de planten, in de natuurwezens, in de onzichtbare krachten om ons heen en in onszelf aanwezig is.

Herbal Wisdom gaat over het vergaren van kennis en wijsheid om met dankbaarheid de therapeutische kracht van de planten, hun onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning voor het welbevinden van de mens in te zetten.

Herbal Wisdom gaat over de verbinding en het leven de seizoenen. Over bewustzijn hebben in de veranderingen in de natuur door het jaar heen, de veranderingen in onszelf en om onszelf hierin leren kennen en leren hoe we hierin kunnen meebewegen. 

Herbal Wsidom gaat over bewust zijn met ons eigen lichaam en voor vrouwen om inzicht te krijgen in onze cyclus, ons natuurlijke ritme en leren hoe we als mens ons hele wezen kunnen ondersteunen met etherische oliën, kruiden, voeding en rituelen om onze levenskracht te voeden en de energie te laten stromen.

Nature is my medicine
In het werken met de planten, de elementen, het ritme van de seizoenen en het ritme van mijn vrouwelijke cyclus vind ik heling. Ontwaakt er wat al lang sluimerend in mij aanwezig is geweest, ernaar hunkerend om wakker en geleefd te worden. Er is een honger in mij om kennis en wijsheid te vergaren en om dit te delen met de mensen om mij heen. Om mijzelf te herinneren en om deze wijsheid ook in anderen wakker te maken.
 


bottom of page